www.oumirceacev.edu.mk
Наша мисија и визија


Училиште во кое сите ученици ќе постигнат успех, успех кој ќе ги води кон правилен пат кон животот. Почитувајќи ги нивните индивидуални способности, интереси и потреби им овозможуваме стекнување на различни знаења и вештини. Градиме толерантни, одговорни и искрени личности, кои учат едни од други и меѓусебно си помагаат.

Праведно и еднакво однесување кон сите ученици, развивајќи ја нивната самодоверба и почитувајќи ги нивните размислувања, ставови и идеи. Промовираме учење за знаење, а не учење за оцена, бидејќи почитуваме трајни и применливи знаења.

Постојана плодна соработка со родителите, ја остваруваме со заедничка цел-воспитани и идни образовни поколенија.Модерно, иновативно, отворено училиште кое постојано ќе биде свртено кон промени кои ќе придонесат за поквалитетен наставен процес во чиј центар ќе биде ученикот. Целиме кон училиште по мерка на детето, место каде што учиниците со желба ќе престојуваат, ќе ги задоволуваат различните образовни потреби и ќе се оспособуваат за доживотно учење.Современите нагледни средства ќе овозможат интересна истражувачка и креативна настава. Училиштето да преставува средина без насилство, здрава средина во која ќе се негува спортот.

                                                                                                                                              Со почит,

                                                                                                                                              Гоце Боцевски


Активности во тек

21

Мар

Ден на екологијата


02

Мар

Отворен ден за одделенска настава во 18:30 часот


09

Мар

Отворен ден за предметна настава во 18:30чДраматизација за

генерациите на Мирче Ацев

Time of my live

Магдалена Алексоска и

Теона Неловска

Let it go

Магдалена и

Ангела Алексовски

Времеплов 1945-2015

Најави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved