www.oumirceacev.edu.mk
Наша мисија и визија


Училиште во кое сите ученици ќе постигнат успех, успех кој ќе ги води кон правилен пат кон животот. Почитувајќи ги нивните индивидуални способности, интереси и потреби им овозможуваме стекнување на различни знаења и вештини. Градиме толерантни, одговорни и искрени личности, кои учат едни од други и меѓусебно си помагаат.

Праведно и еднакво однесување кон сите ученици, развивајќи ја нивната самодоверба и почитувајќи ги нивните размислувања, ставови и идеи. Промовираме учење за знаење, а не учење за оцена, бидејќи почитуваме трајни и применливи знаења.

Постојана плодна соработка со родителите, ја остваруваме со заедничка цел-воспитани и идни образовни поколенија.Модерно, иновативно, отворено училиште кое постојано ќе биде свртено кон промени кои ќе придонесат за поквалитетен наставен процес во чиј центар ќе биде ученикот. Целиме кон училиште по мерка на детето, место каде што учиниците со желба ќе престојуваат, ќе ги задоволуваат различните образовни потреби и ќе се оспособуваат за доживотно учење.Современите нагледни средства ќе овозможат интересна истражувачка и креативна настава. Училиштето да преставува средина без насилство, здрава средина во која ќе се негува спортот.

                                                                                                                                              Со почит,

                                                                                                                                              Гоце Боцевски


Активности во тек

10

Ное

Родителска средба за предметна настава во 18:30 часот


15

Ное

Родителска средба за одделенска настава во 18:00 часот


09

Maj

нема запис

 

15

Апр

нема записДокументарен филм Порака

Документарен филм Порака

2 дел

Документарен филм за

ООУ"Мирче Ацев"

Истрајна загатка

Времеплов 1945-2015

Најави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved