Документација

Полугодишен извештај 2018/2019

PDF документ

Полугодишен извештај за работата на училиштето во првото полугодие 2018/2019

Полугодишен извештај 2017/2018

PDF документ

Полугодишен извештај за работата на училиштето во првото полугодие 2017/2018

Годишна програма 18/19

PDF документ

Годишна програма за работата на училиштето во 2018/2019

Прилози на годишната програма на училиштето 2018/2019

PDF документ

Прилози од годишната програма за работата на училиштето во 2018/2019

Нема запис

Нема запис

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsum

Нема запис

Нема запис

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsum

Настани

Соработници

img