www.oumirceacev.edu.mkКодекс за заштита на компјутерите во училиштето

Ученикот како субјект и активен учесник во воспитно-образовниот процес треба да има јасна претстава за својата положба и улога во училиштето и општеството, да ги познава своите права и обврски и да се прилагодува на современите барања.

Секој ученик е должен совесно да се однесува кон сите структури во училиштето, совесно да управува со материјалните добра и техниката кои се користати да се грижи за дисциплината.Ученикот е должен:

Ø Да се придржува на училишбите правила и прописи, да ја почитува организацијата на животот и работата во училиштето и да ги почитува одлуките на стучните органи во училиштето;

Ø Да ги почитува законските одредби и одредбите на актите во училиштето;

Ø Да ги почитува и применува правилата содржани во куќниот ред на училиштето;

Ø Да има огдоворен однос кон наставните средства, ибвентарот и другите материјални добра на училиштето;

Ø Да биде активен во наставата, да ги прифаќа новите технологии и да ги употребува наставните средства со кои располага училиштето;

Ø Тивко и без трчање да ги остави личните работи на одредено место, да седне и да причека инструкции за работа;

Ø Да придонесува за создавање на позитивна работна амосфера на часот;

Ø Да не ја нарушува планираната активност на часот со задоцнување, разговор или предизвикување конфликтни состојби;

Ø Да не ја оштетува компјутерсјата опрема во училиштето;

Ø Да ја надомести намерно направената штета;

Ø Да се однесува совесно и пристојно и да не јаде и не пие врз тастатурата или куќиштето;

Ø Да не ја менува позадината на компјутерот без прашање;

Ø Да не активира програми со лични пораки;

Ø Да не ги открива на други лозинките кои ги користи на Интернет затоа што можат да бидат злоупотребени;

Ø Да не внесува свои податоци на e-mail адреса на непознати и несигурни бев сајтови;

Ø Да не одговара на непознати e-mail пораки затоа што може да биде нападнат од вируси;

Ø Да побара совет од наставникот за сите ситуации во кои не е сигурен како да постапи;

Ø Да не објавува туѓи податоци и фотографии во свое име;

Ø Да не симнува од интернет програми, слики, видеа и слично на училишниот компјутер или на своето USB без дозвола;

Ø Да не се најавува во компјутерот и програмите со туѓо корисничко име и лозинка;

Ø Да не брише и разместува фајлови и фолдери кои не се негови;

Ø Да го сними во договорениот фолдер она што го работи на часот;

Ø Да не ги разместува компјутерот и мониторот;

Ø Да не пишува по училишниот инвентар и материјалните добра;

Ø Да ги затвори сите програми кои си ги користел пред крајот на часот;

Ø Да го врати столчето на место и да излезе  без трчање на крајот на часот;

Ø Да придонесува училиштето да биде безбедно и пријатно место за учениците и навреме и објективно да информира за негативните појави и настанатите штети.


                                                                                                                 
                                                         
                                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                             


Активности во тек

05

Maj

Оглас за запишување деца во прво одделение во учебната 2014/2015 година


09

Мај

Учениците и вработените Ве покануваат да присуствувате по повод Патрониот празник, со почеток во 10 часот


09

Maj

Во О.У Мирче Ацев се организираше маскембал по повод денот на шегата

 

15

Апр

Во О.У Мирче Ацев ќе се организира велигденски хепенингНајави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved