www.oumirceacev.edu.mkЕтички кодекс за оценувањето на постигањата на учениците 

Родителите се согласуваат да:

Ø Не ја навредуваат личноста и угледот на наставникот со давање на подароци

Ø Ги прифаќаат укажувањата на наставникот за нивното дете

Ø Постои чесност и објективност во оценувањето

Ø Не ги злоупотребуваат пријателствата за подобрување на успехот на сопственото дете 

Ø Се почитува угледот на наставникот

Ø Се грижат нивните деца редовно да присуствуваат на часовите  

Учениците се согласуваат да:

Ø Оценувањето биде транспарентно 

Ø Оценувањето биде фер

Ø Одговорат на поставените барања за време на наставата

Ø Го почитуваат угледот на наставникот

Ø Ги прифаќаат насоките дадени од страна на наставникот

Ø Не го користат препишувањето на тестовите како начин за добивање на повисока оценка

Наставниците се согласуваат да:

Ø Оценуваат транспарентно и објективно

Ø Промовираат високи морални вредности

Ø Не прифаќаат никаков вид на материјален надоместок особено кога е во прашање оценувањето на учениците

Ø Не прифаќаат интервенци од пријателите за подобрување на оценувањето на учениците

Ø Се грижат за личноста на самиот ученик 

Ø Тимски соработуваат со колегите особено во процесот на оценување

Која е целта на кодексот:

Ø Помош во заедничкото разбирање на етичкото однесување на сите заинтересирани

Ø Зголемување на етичноста во оценувањето

Ø Стекнување доверба во образвониот систем

Ø Подршка на позитивни како лични така и професионални вредности

Ø Подршка на професионалното однесување на врабтените на образованието

Ø Поттик на вработените во образованието да ја проценуваат етичноста на сопствените постапки

 

Активности во тек

05

Maj

Оглас за запишување деца во прво одделение во учебната 2014/2015 година


09

Мај

Учениците и вработените Ве покануваат да присуствувате по повод Патрониот празник, со почеток во 10 часот


09

Maj

Во О.У Мирче Ацев се организираше маскембал по повод денот на шегата

 

15

Апр

Во О.У Мирче Ацев ќе се организира велигденски хепенингНајави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved