www.oumirceacev.edu.mk<


Педагог

Валентина Алексовска


ØРабота во тим за оценување, следење и вреднување

ØРабота во тим за екстерно и интерно проверување

ØКоординатор на тим за соработка со локална средина и локална заедница

ØКоординатор на тим за училишна интеграција

ØРабота во тим за професионален развој на учениците и стручните соработници

ØКоординатор на тим за детска организација

ØКординатор на тимот за МИО


Дефектолог

Андријана Тодоровска


ØТим за инклузија за деца со посебни образовни потреби

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Психолог

Розалина Симоновска


ØТим за инклузија за деца со посебни образовни потреби


ØРабота во тим за оценување, следење и вреднување

ØРабота во тим за професионално насочување на учениците

ØРабота во тим за превенција од насилства и однесување во училиштето

ØРабота во тим за соработка со родители
Библиотекар

Зорица 

Мицевска
ØРабота во тим за екстерно оценување

ØКординатор на тимот за учебници

ØКординатор на подрачје под тимот за самоевалуација

ØОдговорен за разглас

Активности во тек

05

Maj

Оглас за запишување деца во прво одделение во учебната 2014/2015 година


09

Мај

Учениците и вработените Ве покануваат да присуствувате по повод Патрониот празник, со почеток во 10 часот


09

Maj

Во О.У Мирче Ацев се организираше маскембал по повод денот на шегата

 

15

Апр

Во О.У Мирче Ацев ќе се организира велигденски хепенингНајави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved